Känslor som symptom

Känslor och känsloutbrott är symptom på någonting. J antog att mina känslor och känsloutbrott var symptom på “psykisk ohälsa”, inte att det var ett symptom på någonting som gjorde mig upprörd. Så hon försökte laga eller ta hand om mig i stället för att hjälpa mig lösa den situation eller det problem som gjorde mig upprörd.

Även de gånger problemet var J själv.