Jag vill inte vara allt

Och när jag postat min text såg jag att R också bloggat. En text där hon skriver att jag älskar henne mer än hennes egen mamma gör. Att vår relation är allt. Hon vädjar. Snälla, snälla.

Men.

Jag är inte, kan inte, vill inte vara R:s förälder.

En relation mellan två vuxna bygger på att båda parter vill vara tillsammans. Om den ena är allt för den andre, om relationen är allt, är det inte längre ett fritt val. Då är relationen på liv och död. Då är den en relation sprungen ur brist, ur tomhet, ur nöd. Och jag är medberoende; jag kan inte värja mig i en sådan relation.

Jag vill inte vara allt. Jag vill inte vara allt för R. Jag vill inte att vår relation skall vara allt för henne.

Jag har egna barn att vara allt för.

Och för att överleva måste jag vara någonting för mig själv.